Hello, everyone 😄 ชื่อ ที นะครับ
- 🇬🇧 จบป.ตรี ด้านภาษาจากคณะมนุษยศาสตร์ ภาควิชาภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เกียรตินิยมอันดับ 1 เหรียญทอง
- 👨🏻‍🏫 ประสบการณ์สอนมากกว่า 1 ปี
- 🙋🏻‍♂️ประการณ์การเป็นนักเรียนแลกเปลี่ยน AFS 1 ปี
- 🇺🇸 เคยทำงานกับ Walt Disney World, Florida, U.S.A.
- รับสอนพิเศษทุกรูปแบบ ติดต่อเพื่อคุยรายละเอียดเพิ่มเติมได้ ครับ😄 เช่น ติวเนื้อหาทำเกรด ติวสอบเข้าม.4 หรือ มหาวิทยาลัย (GAT O-NET 9 วิชาสามัญ SAT)
- ติดต่อนัดตารางเวลาเรียนได้ครับ 😄

ลำพูน เชียงใหม่

หมวดหมู่อื่นๆที่แสดง:

มี6ดาวให้หกดาวแล้วครับ
พี่ใจดีและเอาใจใส่มากเลย ค่อยช่วยเรื่องต่างๆทั้งคำศัพท์ภาษาอังกฤษ แกรมม่า

โอห์ม · 23 ส.ค. 2022