พี่เคยเรียนโรงเรียนนานาชาติ ISB โรงเรียนมาแตร์เดอีและโรงเรียนเตรียมอุดม เคยได้ที่ 1 วิชาภาษาอังกฤษที่โรงเรียนมาแตร์และเตรียมอุดม พี่มีประสบการณ์การสอนมา 2 ปีแล้วและพี่จะต่อโทด้านการสอนภาษาอังกฤษในเร็วๆนี้
ชื่อสถาบันติวเตอร์:
โรงเรียนสอนภาษาอังกฤษนิดา
ข้อมูลส่วนตัว:
สถานศึกษา: มหาวิยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช คณะวิทยาการจัดการ

จตุจักร บางซื่อ ลาดพร้าว หลักสี่

หมวดหมู่อื่นๆที่แสดง:

ยังไม่มีรีวิว