ประวัติการศึกษาและการสอน ภาษาอังกฤษ
ชื่อติวเตอร์ : ฝน
เพศ : หญิง
อายุ : 40 ปี

ประวัติการศึกษา 👨‍🎓
-จบการศึกษาระดับชั้นระดับมัธยม สายศิลปภาษา
โรงเรียนเซ็นโยเซฟคอนเวนต์ GPA 2.60
-จบการศึกษาระดับปริญญาตรี คณะศิลปศาสตร์ ภาษาอังกฤษ และ ฝรั่งเศส มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ (Faculty of Arts, ABAC) GPA 2.50
-จบการศึกษาระดับปริญญาโท คณะนิเทศศาสตร์ การตลาดและโฆษณา มหาวิทยาลัยกรุงเทพ หลักสูตรนานาชาติ (Faculty of Communication Arts, BUIC, Bangkok University) GPA 3.50

ประสบการณ์สอน:
-มีประสบการณ์สอนภาษาอังกฤษ สำหรับวัยทำงาน นักเรียน นักศึกษาปริญญาตรี
ต้องการปูพื้นฐานใหม่ ต้องการเน้นการสื่อสารประจำวัน พูด และ เขียน

ความถนัด ❤️
-ไวยากรณ์ ภาษาอังกฤษ
-หลักการเขียนและพูดสื่อสาร ภาษาอังกฤษ ได้ดี
-ทักษะการเขียน การแปล ภาษาอังกฤษ-ไทย

เทคนิคการสอน👨‍💻
เน้นสื่อสารประจำวัน เข้าใจง่าย สอนหลักไวยากรณ์พื้นฐาน เพื่อการปรับใช้ได้จริง

กรุงเทพมหานคร พระราม 3 กรุงเทพ พระราม 4 กรุงเทพ พระราม 9 กรุงเทพ สุขุมวิท กรุงเทพมหานคร

หมวดหมู่อื่นๆที่แสดง:

ยังไม่มีรีวิว