สวัสดีค่ะ ชื่อ ป่าน เรียนจบด้านแอนิเมชั่น จากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประสบการณ์การไปแลกเปลี่ยนที่นอร์เวย์เป็นเวลา10เดือน และได้รับทุนไปทัศนศึกษาที่สิงคโปร์
รับสอนศิลปะ
-สำหรับเด็ก หรือคนที่ไม่มีพื้นฐาน
-สำหรับฝึกทักษะกระบวนการคิดสร้างสรรค์
-ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์
สอนภาษาอังกฤษ
-สำหรับคนที่อยากพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษในด้านการฟัง-พูด-อ่านเพื่อสามารถสื่อสารกับชาวต่างชาติ และสารมารถดูสื่อภาษาอังกฤษได้ สามารถสอนคนที่ไม่มีพื้นฐานได้ค่ะ
-สำหรับเด็กชั้นอนุบาล ประถม และมัธยมที่อยากภาษาอังกฤษเพื่อการนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน

เชียงใหม่

หมวดหมู่อื่นๆที่แสดง:

ยังไม่มีรีวิว