รัชณี วงศ์ประชาสุข (Teacher Bee)
ปริญญาตรี ม.ขอนแก่น มนุษยศาสตร์ฯ
เอกภาษาอังกฤษ เกียรตินิยมอันดับ 1
ปัจจุบันกำลังศึกษาต่อปริญญาโท ภาษาศาสตร์ประยุกต์ด้่านการสอนภาษาอังกฤษ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
ประสบการณ์สอนและรับติวพิเศษ 7 ปี
มีประสบการณ์การสอนนักเรียนต่างชาติที่ SOKA University ประเทศญี่ปุ่น

บางนา

หมวดหมู่อื่นๆที่แสดง:

ยังไม่มีรีวิว