ชื่อ สมคิด ทองมา (น้ำแร่)
เรียนจบชั้นมัธยมตอนปลาย สาย วิทย์-คณิต เกรด 3.94
ปัจจุบันเรียนอยู่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ ชั้นปีที่ 2
-ชนะการแข่งขัน spelling bee เหรียญทอง
เคยสอนวิชาภาษาอังกฤษและคณิตศาสตร์ (ปัจจุบันยังสอนอยู่)
-เรียนเพิ่มเกรดหรือสอบเข้าโรงเรียนชั้นนำหรือมหาวิทยาลัยได้

สอนออนไลน์ คลองหลวง

หมวดหมู่อื่นๆที่แสดง:

ยังไม่มีรีวิว