ความสามารถในภาษาอังกฤษ
ตั้งแต่วัยเด็ก ตัวผมเกิดและโตในจังหวัดเชียงใหม่ คุณพ่อทำงานกับชาวต่างประเทศมาตลอด เป็นมัคคุเทศก์ จนทำงานในบริษัทญี่ปุ่นทำให้มีแรงบันดาลใจและความกระตือรือร้นในการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ ที่บ้านจึงให้เรียนภาษากับอาจารย์ชาวอเมริกันซึ่งท่านเรียนจบอักษรศาสตร์ จุฬา ทำให้ได้รับความรู้ทั้ง ภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษที่ยอดเยี่ยมในเวลาเดียวกันนานนับสิบปีตั้งแต่วัยเด็ก โดยเรียนควบคู่ไปกับการเรียนในมหาวิทยาลัย แม้ในทุกวันนี้งานประจำจะเป็นครูสอนคณิตศาสตร์ แต่ก็ยังคงสอนพิเศษภาษาอังกฤษในด้านของ แกรมม่า และ reading ให้แก่เด็กในท้องที่ตลอดจนในด้าน บทสนทนาให้กับผู้ใหญ่ที่สนใจนับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2551 เรื่อยมาจนถึงปัจจุบัน โดยปัญหาหลักของโรงเรียนเอกชนสอน ศาสนาอิสลามก็คือเด็กที่นี่จะเป็นเด็กสองภาษาโดยธรรมชาติทำให้สอนได้ยากยิ่ง แต่ก็ยังพร้อมทุ่มเทให้กับคนที่สนใจจะเรียน แต่ชีวิตหนึ่งที่เกิดมาคงไม่มีอะไรสำคัญและดีงามเท่ากับการที่ตัวเราจะเป็นประโยชน์แก่คนอื่นบ้างเท่าที่เราจะสามารถทำได้ ด้วยความรู้ที่เรามี

ในการสอนของผม จะเน้นทักษะเป็นสำคัญ เริ่มต้นจากการอ่านอย่างถูกต้อง การพูดภาษาอังกฤษไม่มีคำว่าผิดเพราะเป้าหมายการพูดคือการสื่อสารพูดได้เข้าใจตรงกัน ถือว่าถูกเพียงแต่จะให้พูดถูกมากขึ้น พูดดีมากขึ้นได้อย่างไรต่างหาก ภาษาอังกฤษไม่มีคำตอบที่ถูกสุดเพียงข้อเดียวจึงมีความยืดหยุ่นสูงกว่าคณิตศาสตร์มาก แกรมม่าจะลงหนักที่การเขียนและการอ่านซึ่งจะเป็นประเด็นรองหลังจากฝึกพูดในระดับหนึ่งแล้ว สิ่งสำคัญที่สุดในการเรียนไม่ใช่ความฉลาดล้ำเลิศ แต่เป็นความรัก ความมั่นใจ และ การทุ่มเทต่างหาก นี่เป็นวิถีทางที่ผมรู้และเข้าใจในภาษาอังกฤษอย่างลึกซึ้งก็ด้วยความตั้งใจและความทุ่มเทเช่นกัน

หาดใหญ่

หมวดหมู่อื่นๆที่แสดง:

ยังไม่มีรีวิว