นักศึกทุนเรียนดีวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
จบการศึกษา ปริญญาตรี ชีววิทยา (เกียรตินิยมอันดับ1) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
กำลังศึกษา ปริญญาโท ชีววิทยา (นานาชาติ) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

สอนออนไลน์ หาดใหญ่

หมวดหมู่อื่นๆที่แสดง:

ยังไม่มีรีวิว