ชื่อ ขวัญเรียม
ผ่านประสบการณ์การเป็นล่ามในค่ายอาสา ใช้ไหวพริบ และความสามารถในการแปลบทเหล่านั้นให้ถูกต้องตามต้นฉบับให้มากที่สุด
• สอบพิเศษชั่วโมงล่ะ 150 บาท โอนเข้าบัญชีผู้สอนเมื่อจบคลาสเรียน เป็นเรียนเป็นรายวัน รายสัปดาห์ หรือรายเดือน โดยผู้เรียนสามารถกำหนดตารางเรียนเองได้
•กลุ่มผู้เรียน เด็กอนุบาล -เด็กประถม- เด็กมัธยมต้น
• ทดสอบความสามารถของผู้เรียนก่อนเรียน และปรับเนื้อหาให้สอดคล้องกับความสามารถของเด็กนั้นๆ
• มีการกำหนดจำนวนครั้งของการพูดภาษาไทยทั้งผู้สอน และผู้เรียนไม่เกิน 3 ครั้งต่อคลาส เพื่อกระตุ้นให้ผู้เรียนสามารถใช้อังกฤษ แต่ไม่กดดันจนเกินไป

คลองหลวง

หมวดหมู่อื่นๆที่แสดง:

ยังไม่มีรีวิว