สวัสดีค่ะน้องๆ ครูไบท์ค่ะ เป็นครูสอนภาษาอังกฤษ สอนสนุกเป็นกันเองค่ะ ครูมีประสบการณ์สอนมากกว่า 10 ปีค่ะ

✔️ จบปริญญาตรี คณะศิลปศาสตร์ เอกภาษาอังกฤษ ที่ ม.หัวเฉียว
✔️ จบปริญญาโท คณะศิลปศาสตร์ สาขา Communicative English ที่ Institute of Ramkhamhaeng University (ภาคภาษาอังกฤษ)
✔️ Certificate in Teaching English to Speakers of Other Languages (T.E.S.O.L), IELTS, Academic English Advanced Level จากเมือง Wellington ประเทศนิวซีแลนด์
✔️ ได้คะแนน TOEIC 762

ประสบการณ์สอน
✔️ สอนภาษาอังกฤษที่โรงเรียนกวดวิชา Top One ระดับอนุบาล 3 - ม.ปลาย ในหลักสูตรดังนี้
* Phonics (การออกเสียงภาษาอังกฤษ)
* Reading (การอ่านเรื่องสั้น และ การสะกดคำ)
* Listening and Writing (การฟังบทสนทนาและการเขียนสะกดคำ)
* Grammar (ไวยกรณ์) สร้างประโยคที่ถูกต้อง และ เรียนรู้หลักไวยกรณ์
* ติวเข้มสอบเข้า ม.1 และ ติวสอบเข้าโรงเรียนเตรียมพัฒนาการ
✔️ สอนภาษาอังกฤษที่คุมองระดับอนุบาล-มัธยมปลาย
✔️ สอนภาษาอังกฤษหลักสูตร General English (ฟัง-พูด-อ่าน-เขียน), Conversation และ Grammar ที่ ECC ระดับประถมปลาย-วัยทำงาน
✔️ ติว Gat-Eng และ O-net ทำให้นักเรียนสามารถสอบเข้าคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒ
✔️ สอน IELTs ทำให้นักเรียนสามารถเข้าเรียนต่อที่ประเทศอังกฤษ
✔️ สอน TOEFL วัยทำงาน ทำให้นักเรียนสามารถเข้าเรียน ป.เอก ที่ NIDA

หัวข้อที่รับสอน
✔️ ไวยกรณ์ภาษาอังกฤษ ( Grammar ) ระดับชั้น ป.4 - ม.6 (Basic Grammar ถึง Advance Grammar)
✔️ English Conversation สามารถใช้งานได้จริง
✔️ สอนการออกเสียงภาษาอังกฤษ (Phonics)
✔️ Reading (การอ่านเรื่องสั้น และ การสะกดคำ)
✔️ ติวสอบเพิ่มเกรด ระดับชั้น ป.5 -ม.6
✔️ สอนภาษาอังกฤษทั่วไป (General English) ฟัง-พูด-อ่าน-เขียน
✔️ ติวสอบเข้า ม.1 (สพฐ, โรงเรียนสาธิตชั้นนำ, หลักสูตร EP และ Gifted, โรงเรียนเตรียมพัฒนาการ)
✔️ ติวสอบเข้า ม.4 (เตรียมอุดม หลักสูตร EP และ Bilingual)
✔️ ติว Gat Eng, O-net Eng

ราคาค่าเรียน

Grammar, Phonics, ติวเพิ่มเกรด, Reading250 บาท ต่อชั่วโมง

ติวสอบเข้า ม.1 และ ม.4, Conversation, ติว Gat-Eng, O-Net300 บาท ต่อชั่วโมง

สอนออนไลน์ เซ็นทรัลบางนา

หมวดหมู่อื่นๆที่แสดง:

ยังไม่มีรีวิว