สวัสดีค่ะ เรียกดิฉันว่าครูเปรี้ยว ได้ค่ะ ขอแนะนำตัวเองตามนี้นะคะ

ปัจจุบัน : เป็นข้าราชการครูผู้ช่วย สอนประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และสอนภาษาอังกฤษ ประถมศึกษาปีที่ 4 และ 5

การศึกษา : ดิฉันสำเร็จการศึกษามากจากคณะครุศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา (สถาบันที่มีนักศึกษาครูสอบบรรจุข้าราชการติดอันดับ 2 ในปี 2560)
เกรดเฉลี่ย 3.75 เกียรตินิยมอันดับ 1
มีคะแนนสอบ TOEIC = 525 / 990 คะแนน
สอบบรรจุข้าราชการ โครงการครูคืนถิ่นปี 2561

ประสบการณ์ : มีประสบการณ์จากการฝึกสอนภายในโรงเรียนระดับประถมศึกษา 1 เทอม
และ โรงเรียนมัธยมศึกษา 1 เทอม

การสอนพิเศษ : มีประสบการณ์ด้านการเป็นครูสอนพิเศษนักเรียนชั้นประถมศึกษา (อายุ 7 - 12 ปี)
และมัธยมศึกษาตอนต้น (อายุ 13-15ปี)

- สามารถสอนนักเรียนให้อ่านสะกดคำถูกต้อง และอ่านคำศัพท์ถูกต้อง รวมถึงสำเนียง ทำนองเสียงในภาษาอังกฤษ
- สามารถสอนนักเรียนสร้างประโยคการสนทนาถาม-ตอบ เป็นภาษาอังกฤษที่ใช้ในชีวิตประจำวัน
- มีความเป็นกันเองกับผู้เรียน รับฟังและแนะนำสิ่งที่ผู้เรียนสงสัยรวมถึงปัญหาต่าง ๆในการเรียน
-ผู้เรียนออกแบบการเรียนว่าต้องการไปในทิศทางใดได้ เช่น ต้องการเน้นฝึกทำแกรมม่าต้องการฟังและพูด สื่อสารในชีวิตประจำวัน ต้องการเข้มข้น ต้องการผ่อนคลาย เป็นต้น

สอนออนไลน์ ปากช่อง

หมวดหมู่อื่นๆที่แสดง:

ยังไม่มีรีวิว