การศึกษา
~ สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้นจากประเทศอินเดีย ที่ Shimla Public School และมัธยมตอนปลายจากโรงเรียนนานาชาติในกรุงเทพ Modern International School Bangkok โดยสอบเทียบหลักสูตร GCE และ IGCSE ของประเทศอังกฤษ ผ่าน British Council
~ สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยสยาม คณะอินเตอร์ สาขาธุรกิจระหว่างประเทศ
~ สำเร็จการฝึกและได้รับใบรับรองการสอนภาษาอังกฤษหลักสูตรประเทศอเมริกา TESOL

ประสบการณ์
~ มีประสบการณ์สอนชั้นเด็กรวีเล็กที่คริสตจักรในพัทยา
~ มีประสบการณ์สอนที่โรงเรียนอักษร ในเมืองพัทยาระดับป.1 ถึงป.6
~ มีประสบการณ์สอนอบรมครูต่างชาติหลักสูตรประเทศอเมริกา TESOL ที่มาฝึกและสอนภาษาอังกฤษในประเทศไทย
~ มีประสบการณ์สอนพิเศษภาษาอังกฤษทั้งชั้นเรียนเดี่ยวหรือเป็นกลุ่ม ในทุกระดับชั้นเรียน

ความสามารถ
~ เป็นช่างแต่งหน้าที่มีใบรับรองระดับนานาชาติศึกษาจากประเทศอินเดีย และสอนแต่งหน้า
~ สามารถพูด อ่าน เขียน ฟัง ได้ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษได้คล่องและมีสำเนียงที่ถูกต้องและฟังเข้าใจง่าย

บางละมุง พัทยา

หมวดหมู่อื่นๆที่แสดง:

เอก · 23 ส.ค. 2022