พุทธิพร ชื่นจงกลกุล (ครูเอ้) จบการศึกษาปริญญาตรีด้านการปฏิบัติดนตรีเปียโนจากมหาวิทยาลัยมหิดลและศึกษาต่อเปียโน ณ ประเทศเยอรมัน ซึ่งเป็นประเทศต้นกำเนิดของดนตรีคลาสสิกและเป็นที่มาของดนตรีประเภทอื่นๆภายหลัง การได้ศึกษาจากต้นกำเนิดจากดนตรีแท้ๆ จะช่วยให้นักเรียนมีความเข้าใจ บรรลุผลการเรียน, เล่นดนตรีได้เร็วขึ้นเนื่องจากมีเทคนิกที่ถูกต้องบวกกับจุดประสงค์ในการเรียนการสอนที่ชัดเจน
ระหว่างที่ครูเอ้เรียนที่มหิดลได้ศึกษากับอาจารย์เปียโน 2 ท่านได้แก่ Mr.Bakhtiyor Allaberganov และ Dr.Wenhui Lily Lin และที่เยอรมันได้เรียนกับอาจารย์ Mr.Alfonso Gomez เป็นระยะเวลา 2 ปี ณ เมือง Freiburg นอกจากนั้นยังได้เดินทางไปศึกษากับอาจารย์ท่านอื่นๆอีกในปีถัดมาในหลายๆเมือง อาทิเช่น Prof.Jacques Ammon จาก Leipzig ,Prof.Florian Wiek จาก Stuttgart ,Prof. Akos Hernadi จาก Trossingen และ Prof.Martin Widmaier จาก Mainz อีกทั้งยังได้มีประสบการณ์การแสดงเปียโนในงาน Music Festival ต่างๆ และการแข่งขันมากมาย ทั้งในประเทศและนานาชาติ อาทิเช่น สิงคโปร์ สหรัฐอเมริกา และเยอรมนี
ครูเอ้ไม่เพียงแต่มีประสบการณ์ด้านการแสดงเท่านั้น แต่ยังมีประสบการณ์การสอนที่ยาวนานภายในประเทศอีกด้วย เช่น Mahidol (MCGP) สยามพารากอน ด้วยประสบการณ์การแสดงและการสอนที่มากมายนี้ ส่งผลให้ครูเอ้มีความเข้าใจในการสอนเปียโนเป็นอย่างดี และมีเทคนิคเฉพาะตัวทั้งในเชิงจิตวิทยาที่ได้ศึกษาด้วยตนเอง โดยการสังเกตุพฤติกรรมของนักเรียนและวิเคราะห์ และสอนโดยลักษณะเชิงเป็นเพื่อนที่เข้าถึงนักเรียนได้ง่ายและเปิดใจคุยกันได้โดยอิสระทำให้สามารถเห็นปัญหาชัดเจน และแก้ไขปัญหาในการเรียนได้ง่ายยิ่งขึ้น อีกทั้งยังใช้หลักเหตุผลและความเข้าใจ Background พื้นฐานชีวิตและนิสัยของนักเรียนแต่ละคนเพื่อให้เข้าถึงนักเรียนได้มากขึ้นอยากเป็นธรรมชาติ และสามารถดึงศักยภาพนักเรียนคนนั้นๆออกมา โดยไม่ได้ทำให้นักเรียนคนนั้นๆ รู้สึกฝืนธรรมชาติในการเรียนแต่อย่างใด และแน่นอนว่าเทคนิคการเล่นของครูเอ้ที่ได้ศึกษาทั้งจากนักเปียโนระดับโลก และการขัดเกลาด้วยประสบการณ์ ความเข้าใจด้วยตนเองมาโดยตรงมาเป็นอย่างดีนั้น ก็จะสามารถช่วยให้นักเรียนเข้าใจได้โดยง่าย ถูกต้องและถ่องแท้ และช่วยให้นักเรียนนั้นสามารถบรรลุผลการเรียนเปียโนโดยถึงขีดสุดของศักยภาพของนักเรียน
การที่ครูเอ้มาสอนที่นี่ก็เพื่อที่จะช่วยพัฒนาเด็กไทยให้มีความรู้ความเข้าใจในวิชาการเล่นเปียโนได้อย่างเข้าใจอย่างถ่องแท้มากขึ้น และมีความสุขในการเล่นมากขึ้นอีกด้วย ทั้งนี้ทั้งนั้นจุดประสงค์ในการสอนเปียโนของครูเอ้ก็ไม่ได้เพียงแต่ช่วยเรื่องการเล่นเปียโนเพียงอย่างเดียว แต่เป็นการช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตและความคิดของเด็กนักเรียน และช่วยให้พวกเค้าเติบโตมาเป็นผู้ใหญ่ที่ดีมีคุณภาพและเป็นเสาหลักที่ดีของประเทศชาติสืบไป

กรุงเทพมหานคร บางนา บางพลี ศรีนครินทร์ สมุทรปราการ

หมวดหมู่อื่นๆที่แสดง:

ยังไม่มีรีวิว