ครูฝ้าย จบการศึกษาเตรียมอุดมดนตรีที่ วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล (Pre-College)
จบการศึกษาจากวิทยาลัยดุริยางคศิลป์มหาวิทยาลัยมหิดล ดุริยางคศาสตร์บัณฑิต เอกคลาริเนต (เกียรตินิยมอับดับ1)
เคยได้รับรางวัลเหรียญเงินในการแข่งขัน SET ครั้งที่19
รองชนะเลิศอันดับ1 การแข่งขันรายการ TIWSC (type A) ปี2018, 2019
ได้รับทุนเรียนดีของมหิดลดุริยางค์ศิลป์ ปี 2559
ได้รับทุนผู้มีความสามารถทางด้านดนตรีของมหิดลดุริยางค์ศิลป์ ปี2560-2564
ได้รับทุน Ernst Mach Grants – ASEA-UNINET แลกเปลี่ยนที่ออสเตรีย ปี2564
เข้าร่วม Master class กับศิลปินระดับโลก เช่น Walter Seyfarth, Calogero Palermo เป็นต้น
อดีตสมาชิกวง
- Mahidol Wind Orchestra
- Mahidol Symphony Orchestra
- Thailand Philharmonic Pops Orchestra
- Thailand Wind Philharmonia
- Siam Sinfonietta
ประวัติการสอน
- Bangkok Bravo school of music ตั้งแต่ปี 2017 (สอนเปียโนและคลาริเนต)
- สอนคลาริเนต part time ที่ โรงเรียนมารีย์วิทยา โคราช
- Rosewell Music Institute 2022 (สอนเปียโนและเปียโนสำหรับเด็กเล็ก)

ทำmusic camp ร่วมกับโรงเรียนต่างๆ เช่น มารีย์วิทยา
ติวเด็กสอบติดความสามารถพิเศษทางด้านดนตรี(Clarinet)ของโรงเรียนสวนกุหลาบ (ได้อันดับ3)
มีประสบการณ์ทางด้านการสอน 5ปี
สามารถปรับการเรียนการสอนตามความต้องการของผู้เรียนได้และยินดีให้คำปรึกษาตลอดการเรียน

รับสอนคลาริเนตราคาชั่วโมงละ 1,000 บาท
รับสอนเปียโนเด็กเล็กเริ่มตั้งแต่ 4ขวบขึ้นไป ราคาชั่วโมงละ 800 บาท ครูสอนสนุกเข้าใจง่ายและเข้าใจธรรมชาติของเด็ก เด็กๆเรียนแล้วมีความสุขทำให้เด็กๆอยากเล่นดนตรี🎹

ราคาค่าเรียน

เปียโนสำหรับเด็กเล็ก เปียโนเบื้องต้น800 บาท ต่อชั่วโมง

การวางมือที่ถูกต้อง การอ่านโน้ต ใช้หลักสูตร Alfred ในการสอน(ขึ้นอยู่กับผู้เรียน) เรียนรู้เกี่ยวกับเสียง พัฒนาสมองและกล้ามเนื้อต่างๆ ปรับบุคลิกให้ดูดีขึ้น

คลาริเนตเบื้องต้นไปจนถึงระดับสูง1000 บาท ต่อชั่วโมง

การใช้ลมที่ถูกต้อง การใช้รูปปากที่เหมาะสมกับตนเอง การอ่านโน้ต และ การตีความบทเพลง ซึ่งการตีความบทเพลงเป็นสิ่งที่จำเป็นในผู้เรียนระดับสูงเพราะการเข้าใจบทเพลงทำให้เราสื่อสารบทเพลงนั้นๆได้อย่างถูกต้องและเป็นธรรมชาติ ทำให้บทเพลงไพเราะยิ่งขึ้น

บางกรวย

หมวดหมู่อื่นๆที่แสดง:

ยังไม่มีรีวิว