โรงเรียนดนตรี ลิตเติ้ล โมสาร์ท

สถานที่🏡: ซอยกันตนา บางใหญ่

วิชาที่เปิดสอน
-เปียโนเด็กเล็ก
-เปียโนขั้นพื้นฐาน-ระดับสูง
-กีต้าร, อูคูเลเล่
-เปิดรับติวสอบเกรด (Trinity, ABRSM)
-ติวแข่งขัน ประกวดเวที ไทย และนานาชาติ

รับรองหลักสูตรโดยกระทรวงศึกษาธิการ

โรงเรียนสอนดนตรี ลิตเติ้ล โมสาร์ท เปิดทำการมาเข้าปีที่8 สอนโดยใช้หลักสูตรที่ได้รับการยอมรับตามสากลได้แก่ (Alfred's , Poco , MLM , Prepcourse etc.) โดยครูผู้สอนจะทำการวางแผนผู้เรียนเป็นรายบุคคลเพราะแต่ละคนมีความพิเศษที่แตกต่างกัน เพื่อให้ผู้เรียนได้รับประโยชน์อย่างสูงสุด และ ครูผู้สอนในโรงเรียนทุกคนได้ดำเนินการสอนโดยไปในทิศทางเดียวกันได้แก่ สอนให้ผู้เรียนเล่นโดย "ความเข้าใจ ไม่ใช้ความจำ" เพราะถ้าเล่นโดยใช้ความจำพอระยะเวลาผ่านไปสุดท้ายก็ลืมเพราะไม่ได้เข้าใจตั้งแต่แรก โรงเรียนมีสอนตั้งแต่ระดับพื้นฐาน (Basic) ไปจนถึงขั้นสูง (Advance) โดยขั้นพื้นฐานจะต้องปูพื้นฐานการเล่นเครื่องนั้นๆ อย่างถูกวิธี เพราะว่ารากฐานนั้นสำคัญที่สุดสำหรับที่จะพัฒนาไปในระดับต่อไป อีกทั้งในแต่ละปีจะมีการเตรียมเนื้อหาติวสอบเพื่อวัดระดับโดยสอบผ่านบอร์ดอังกฤษ (Trinity/ABRSM)

(หนังสือที่ใช้ เป็นหลักสูตรสากลที่ทั่วโลกยอมรับ เช่น Alfred’s, Hanon etc.)

🎹สอนโดยครูผู้จบด้านดนตรีโดยตรง🎹

บางกรวย บางบัวทอง บางใหญ่ ไทรน้อย

หมวดหมู่อื่นๆที่แสดง:

ยังไม่มีรีวิว