สอนสดครบทุกวิชาโดยอาจารย์จากมหาวิทยาลัยและติวเตอร์มืออาชีพ ติวสอบรับตรงทุกโครงการ แนะแนวการศึกษา พร้อมดูแลตลอด1ปี
----------------------
วิชาที่เปิดสอน :
ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ
สังคมศึกษา
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา
O-NET
GAT/PAT
9 วิชาสามัญ
วิชาเฉพาะ - แพทย์ นิติศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ ฯลฯ (ม.6 - เตรียมเข้ามหาวิทยาลัย)
ฯลฯ

เด็กนักเรียนในหลักสูตร "เตรียมเข้ามหาวิทยาลัย"

หมวดหมู่อื่นๆที่แสดง:

ยังไม่มีรีวิว