รับราชการกรมบังคับคดี ได้รับทุนไปเรียนเกี่ยวกับการออกเสียงภาษาอังกฤษ. ที่ประเทศอังกฤษ เน้นสอนการสร้างประโยคตั้งแต่ขั้นพื้นฐาน ถีงขั้นสูง เน้นสอนให้จบเร็ว เพื่อผู้เรียนได้ใช้งานไว ต้องการให้คนไทยพูดภาษาอังกฤษอย่างถูกต้องมีประสิทธิภาพ

ติดต่อฉันเพื่อทราบรายละเอียดเพิ่มเติม

ยังไม่มีรีวิว

© 2014-2018 DoneMaster Pte. Ltd.
28C Stanley Street, Singapore 068737