สวัสดีครับผู้ปกครองและนักเรียนทุกคน ครูชื่อวุฒิชัย หรือครูอั้มนะครับ ปัจจุบันเป็นนักศึกษาชั้นปี1
มหาวิทยาลัยศิลปากร คณะศึกษาศาสตร์ สาขาการศึกษาตลอดชีวิต ในเรื่องของเนื้อหาที่ครูใช้สอนคือหลักไวยกรณ์ภาษาอังกฤษพื้นฐาน การสนทนาภาษาอังกฤษและการปรับใช้ในชีวิตประจำวันครับ จะเน้นไปในเรื่องของการฟังและการพูด เพราะหลักสำคัญที่จะทำให้เราเก่งภาษานั้นคือความกล้าที่จะพูดออกมาครับ

คอร์สเรียน

ต้องการเรียนคอร์สนี้ กดติดต่อครูผู้สอนที่ปุ่มข้อมูลการติดต่อสีเขียวด้านล่าง

ภาษาอังกฤษพื้นฐานและการอ่านเบื้องต้น2080 บาท

หลักไวยกรณ์เบื้องต้น (Tense/ Part of speech/ reading)

เรียนคอร์สละ 16 ชั่วโมง
ราคาค่าเรียนคอร์สละ 2080 บาท

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารเบื้องต้น(English for communication)1040 บาท

สามารถพูดคุยกับชาวต่างชาติได้ในเบื้องต้น

เรียนคอร์สละ 8 ชั่วโมง
ราคาค่าเรียนคอร์สละ 1040 บาท

สอนออนไลน์

หมวดหมู่อื่นๆที่แสดง:

ยังไม่มีรีวิว