- ชื่อ เอก ครับ อายุ 35 ปี ถนัดงานสอนภาษาอังกฤษ
- ประวัติการศึกษา จบ ป ตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬา, ป โท วิศวกรรมศาสตร์ จาก AUT University ประเทศนิวซีแลนด์
- เรียนแบบตัวต่อตัว ให้นักเรียนเป็นศูนย์กลาง ปูพื้นฐาน ฟัง-พูด-อ่าน-เขียน เน้นสนทนา เข้าใจง่าย เพื่อให้สามารถนำไปใช้ในชีวิตจริงได้
- รับสอนนักเรียนชั้นประถม ถึง มัธยมต้น ราคา 250 บาท ต่อ ชั่วโมง
- เวลาที่สะดวก คือ วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 18:00 เป็นต้นไป

สอนออนไลน์ ดอนเมือง ตลาดบางเขน ปากเกร็ด ลาดยาว ศูนย์ราชแจ้งวัฒนะ หลักสี่

หมวดหมู่อื่นๆที่แสดง:

ยังไม่มีรีวิว