อาจารย์เจค
- จบ English Literature หรือ วรรณคดีอังกฤษ จาก Utah Valley University จากประเทศสหรัฐอเมริกา
- เคยเป็นอาจารย์สอนการเขียนเชิงวิชาการให้กับนักศึกษาอเมริกันที่มหาวิยาลัย Utah Valley University ประเทศสหรัฐอเมริกา เป็นเวลา 1 ปี
- เคยเป็นอาจารย์สอนการพูด การเขียน และการอ่านให้กับ ESL students ที่อเมริกา
- ประสบการณ์สอนมากกว่า 8 ปี
- ปัจจุบันเป็นอาจารย์สอนภาษาอังกฤษที่มหาวิทยาเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน และเป็นอาจารย์อิสระตามมหาวิทยาลัยต่างๆ รวมทั้งเป็นติวเตอร์สอนถามโรงเรียนต่างๆเช่นกัน
- ผลงานที่ผ่านมาเด็กที่เรียนด้วยคะแนนดีขึ้นทุกคน ชอบภาษาอังกฤษยิ่งขึ้น มีสอบติด ธรรมศาตร์อินเตอร์, มนุษย์อังกฤษ มข, นิติศาตร์ มช, และผลงานอีกมากมาย
รับสอนเด็กป.5ขึ้นไปจนถึงผู้ใหญ่ แล้วคุณจะไม่ผิดหวัง

ติดต่อฉันเพื่อทราบรายละเอียดเพิ่มเติม

ยังไม่มีรีวิว

Terms of service · Privacy policy
© 2014-2018 DoneMaster Pte. Ltd.
28C Stanley Street, Singapore 068737