สอนภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษาปีที่ 1 - 6 มานานมากกว่า 20 ปี ที่โรงเรียนเอกชน หลักสูตร IEP และเคยสอนกวดวิชานักศึกษาผู้ใหญ่ นักเรียนจะสามารถฟัง พูด อ่านออกเสียงได้ถูกต้อง และเขียนได้สวยงามถูกต้องตามหลักการเขียนตัวอักษรทั้ง 4 แบบ จะสามารถใช้ประโยคได้ถูกต้องตามหลักไวยากรณ์ และนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้

ติดต่อฉันเพื่อทราบรายละเอียดเพิ่มเติม

ยังไม่มีรีวิว

DoneMaster © 2014-2017