อายุ18ปี
ชนะการแข่งขันJEEAของSamsungที่ประเทศเกาหลีใต้
ชนะการแข่งขันStory Tellingระดับเขต
ชนะการแข่งขันImpromptu Speechระดับโรงเรียน
รางวัลเรียนดีเด่นวิชาภาษาอังกฤษ
IELTS overall 7.5
มีประสบการณ์สอนมาก่อน

บางรัก

หมวดหมู่อื่นๆที่แสดง:

ยังไม่มีรีวิว