บ้านครูออม

รับสอนพิเศษ วิชาภาษาอังกฤษ online
รับสอนพิเศษ วิชาคณิตศาสตร์ online
รับสอนการบ้าน online

ระดับประถม/มัธยม
ติวสอบเข้า ม.1
ติวสอบเข้ามหาวิทยาลัย
ติวสอบ Onet NT
ติวสอบเตรียมทหาร
ติวสอบเตรียมวิศวะ

ประสบการณ์สอน มากกว่า 10 ปี

สามารถเลือกเรียนได้ สัปดาห์ละ 2 ครั้ง
1 เดือน เรียน 8 ครั้งๆ ละ 1 ชั่วโมง

ค่าเรียน :
1-5 คน เดือนละ 1,900 บาท
6-10 คน เดือนละ 1,500 บาท
10 คนขึ้นไป เดือนละ 1,200 บาท

เวลาเรียน 18.00-19.00 น หรือเวลาที่ครูและนักเรียน สะดวกตรงกัน

ศรีราชา

หมวดหมู่อื่นๆที่แสดง:

ยังไม่มีรีวิว