อดีตผู้อำนวยการศูนย์ภาษามหาวิทยาลัยบูรพา
อดีตหัวหน้าแผนกภาษาไทย(สำหรับนักเรียนต่างชาติ)โรงเรียนนานาชาติในพัทยา
อดีตหัวหน้าแผนกภาษาอังกฤษโรงเรียนอนุบาลสองภาษา กรุงเทพ
ครูสอนภาษาอังกฤษอาสาในรร.ที่ขาดแคลนครูภาษา
ครูสอนภาษาที่ออกแบบหลักสูตรตามความต้องการของผู้เรียน ตั้งแต่ระดับพื้นฐานถึงการใช้งาน
งานสอนที่ภาคภูมิใจ-การสอนภาษาอังกฤษให้นักเรียนอาชีวะที่ไม่ชอบวิชาภาษาอังกฤษจนขึ้นเวทีประกวดสุนทรพจน์ได้
ปัจจุบัน นักวิชาการอิสระ/

คลองหลวง บางละมุง

หมวดหมู่อื่นๆที่แสดง:

ยังไม่มีรีวิว