รับสอนวิชาคณิตศาสตร์
- ระดับชั้นประถมศึกษา - มัธยมศึกษาตอนต้น
- ปูพื้นฐานวิชาคณิตศาสตร์สำหรับน้อง ๆ ที่ไม่มีความถนัดในรายวิชานี้ด้วยวิธีการสอนและเสริมสร้างทักษะกระบวนการคิดที่เข้าใจง่าย
- ให้เทคนิคสำหรับน้อง ๆ ที่มีปัญหาเรื่องการคำนวณช้าให้สามารถคำนวณตัวเลขได้คล่องแคล่วขึ้น
- ติวเพิ่มเกรดวิชาคณิตศาสตร์และสอนการบ้านให้เกิดความเข้าใจในหลักวิชาได้อย่างดี
- สามารถสอนเป็นภาษาอังกฤษได้ (สำหรับน้อง ๆ ที่เรียนโรงเรียนนานาชาติ) และสามารถสอนทับศัพท์ได้ (สำหรับน้อง ๆ ที่เรียนหลักสูตร EP หรือ Bilingual)
รับสอนวิชาภาษาอังกฤษ
- สอนหลักไวยากรณ์พื้นฐานด้วยเทคนิคการจำที่สามารถเข้าใจได้ง่ายภายในครั้งเดียว
- หลักการเขียน essay (Writing)
- การอ่านจับใจความภาษาอังกฤษ (Reading)
- สนทนาภาษาอังกฤษ (Conversation)
- ติวเพิ่มเกรดและสอนการบ้านให้เกิดความเข้าใจถ่องแท้ในวิชาภาษาอังกฤษ
** เนื้อหาอื่น ๆ นอกเหนือจากนี้สามารถพูดคุยกันก่อนได้นะคะ
** รับสอนตัวต่อตัวสำหรับน้อง ๆ กลุ่มเล็ก (ไม่เกิน 4 คน)
** รับสอนน้องพิเศษ (เรียนรู้ได้ช้าหรือสมาธิสั้น)
ประวัติการสอบ
- IELTS 6.0 (สอบตอนมัธยมปลาย)
- SMART-I (MATH สูงสุด 83) (ENG สูงสุด 65)
ประวัติการศึกษา
- โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยรังสิต มัธยมต้น หลักสูตร GEP (วิทย์-คณิต)
- โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยรังสิต มัธยมปลาย หลักสูตร EP (English Program)
- มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์ สาขาการประกอบการ หลักสูตรนานาชาติ
ผลการเข้าสอบมหาวิทยาลัย
- มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒ คณะเศรษฐศาสตร์ หลักสูตรสองภาษา (สอบตรง)
- มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์ สาขาการประกอบการ หลักสูตรนานาชาติ (รับตรง)
*ลงสอบไว้แค่ 2 ที่ค่ะ*
ติดต่อได้ที่ line id: duduhworld
ข้อมูลส่วนตัว:
สถานศึกษา: เกษตรศาสตร์ / เศรษฐศาสตร์ inter
ศึกษาอยู่ชั้น: ปี 4

สอนออนไลน์ จตุจักร ดอนเมือง หลักสี่

หมวดหมู่อื่นๆที่แสดง:

ยังไม่มีรีวิว