สวัสดีค่ะ ชื่ออีฟนะคะ จบมหาวิทยาลัยจาก Harbin Institute of Technology, China ปัจจุบันเป็นคุณครูพิเศษของโรงเรียนเกตุพิชัยวิทยา จ.สระบุรี มีประสบการณ์สอนในระดับชั้นประถมศึกษา - มัธยมศึกษาตอนต้น // ยินดีรับผู้ที่สนใจภาษาจีน ภาษาอังกฤษทุกระดับค่ะ (เริ่มต้นขั้นพื้นฐานจะยินดีมากๆค่ะ)
** คอร์สออนไลน์ และ รับสอนตามสถานที่ในสระบุรี ลพบุรีค่ะ **
• รับสอนพิเศษภาษาจีน-อังกฤษในระดับพื้นฐานขึ้นไป *เน้นอ่านออก พูดได้ ฝึกให้นักเรียนมีความกล้าแสดงออกในการเรียนรู้เพราะอยากให้เด็กอ่านได้พูดได้มีการพัฒนาเป็นความภูมิใจของผู้สอนค่ะ ใส่ใจเด็กเต็มร้อย และพร้อมที่จะปรับเปลี่ยนรูปแบบการสอนตามลักษณะเด็กค่ะ
ภาษาอังกฤษ / ภาษาจีน
• รับสอนตั้งแต่พื้นฐานตัวอักษร การสะกดคำ ฝึกอ่าน ฝึกฟัง ฝึกท่องศัพท์ การเรียนหลักไวยากรณ์และเล่นเกมส์เพื่อให้เด็กสามารถจำได้ในระยะยาว
• การบ้านเด็กภาษาจีนคือการคัดตัวอักษรจีนเพื่อให้เด็กสามารถจำคำศัพท์ เขียนตามคำบอกได้ค่ะ
• การบ้านเด็กภาษาอังกฤษคือการโต้ตอบสนทนาให้ได้ตามเนื้อหาที่เรียนค่ะ
คอร์สที่เปิดสอน
1.ภาษาจีนพื้นฐาน- สนทนาในชีวิตประจำวัน ( แทรกไวยากรณ์ )
2.ภาษาอังกฤษปรับพื้นฐาน-เพิ่มเกรด ป.2-ม.3
3.ภาษาอังกฤษสนทนาในชีวิตประจำวัน (แทรกไวยากรณ์)
** เรียนขั้นต่ำ 2 ชั่วโมง ** กรณีไม่สะดวกเรียนเต็ม 2 ชม.สามารถแบ่งเรียนได้แต่ขอเก็บราคาเต็มค่ะ
ราคา : 200 บาท/ชั่วโมง
สมัครเป็นคอร์ส 15 ชม. ราคา 3,000 บาท แถมฟรี 1 ชั่วโมง
สมัครเรียนเป็นคู่ 15 ชม. ราคา 3,000 บาท แถมฟรี 2 ชั้วโมง

ราคาค่าเรียน

เรียนภาษาจีนพื้นฐาน150 บาท ต่อชั่วโมง

การอ่านตัวอักษร เสียงวรรณยุกต์ กฏการออกเสียง การผสมคำ ลำดับเส้นขีดและชื่อเส้นขีด การฝึกคัดตัวอักษร

ภาษาจีนสนทนา1 200 บาท ต่อชั่วโมง

คำศัพท์เบื้องต้นในชีวิตประจำวันตามบทเรียนและไวยกรณ์ที่ต้องทราบ 1). การทักทาย 2).การแนะนำตัว 3).การถามวัน เดือน 4). การถามเวลา ** เนื้อหาการสอนขึ้นอยู่กับระดับชั้นค่ะ เช่น ระดับประถมปลายขึ้นไปจะเพิ่มเนื้อ ไวยกรณ์ คำศัพท์จะเพิ่มมากขึ้น **

สอนออนไลน์ เมืองลพบุรี เมืองสระบุรี

หมวดหมู่อื่นๆที่แสดง:

ยังไม่มีรีวิว