ขึ้นปีที่4 คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
เคยไปแลกเปลี่ยนที่สหรัฐอเมริกา 10 เดือน ตอนม.6 2011
เคยไป work&travel ที่สหรัฐอเมริกา 4 เดือน ปี 2014
พึ่งกลับจากการเป็นนักเรียนแลกเปลี่ยนที่ San Jose State University, California, USA
TOEFL ibt 92
CU-TEP 619
TOEIC 940

ติดต่อฉันเพื่อทราบรายละเอียดเพิ่มเติม

ยังไม่มีรีวิว

© 2014-2018 DoneMaster Pte. Ltd.
28C Stanley Street, Singapore 068737