ขึ้นปีที่4 คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
เคยไปแลกเปลี่ยนที่สหรัฐอเมริกา 10 เดือน ตอนม.6 2011
เคยไป work&travel ที่สหรัฐอเมริกา 4 เดือน ปี 2014
ขณะนี้เป็นนักเรียรแลกเปลี่ยน กำลังศึกษาอยู่ San Jose State University, California, USA
TOEFL ibt 92
CU-TEP 619

Share on Line

ติดต่อฉันเพื่อทราบรายละเอียดเพิ่มเติม

ยังไม่มีรีวิว

AnyService © 2014-2016