เป็นนักเรียนที่เพิ่งจบม.6 ครับ โรงเรียนดรุณสิกขาลัย (โครงการ วมว.) / ห้องเรียนวิศว์-วิทย์ กำลังจะไปต่อมหาวิทยาลัยที่ Cornell University ที่อเมริกา

สามารถสอน SAT/SAT II หรือ TOEFL ได้
คะแนน:
SAT: CR 740, M 780, WR 730
SAT II: PHYS 800, MATH II 790
TOEFL: 116
TOEIC: 980

หมวดหมู่อื่นๆที่แสดง:

ยังไม่มีรีวิว