พี่ชื่อพี่เมฆนะคะ ศึกษาประริญญาตรีอยู่ที่ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณะอักศรศาสตร์ เอก ภาษาและวัฒนธรรม หลักสูตรนานาชาติ
- มีประสบการณ์สอนพิเศษภาษาอังกฤษมาเป็นเวลา 3 ปี
- เน้นสอนและเก็งข้อสอบมาตรฐาน หรือ standardized test ภาษาอังกฤษ เช่น SAT CU-TEP CU-AAT TU-GET TOELF GAT เป็นต้น
- สามารถสอนทริคการทำข้อสอบและเคล็ดลับที่จะทำให้คะแนนพุ่งขึ้นสูง
- สามารถสอนปูพื้นฐานภาษาอังกฤษได้โดยจะวัดตามความสามารถของแต่ละคน
- สอนเป็นกันเอง มีข้อสอบ ชีท เนื้อหา ไสด์แจกฟรี
- สอน ตั้งแต่ ประถมจนถึงมัธยมปลาย
- ราคาเริ่มต้นที่ 200บาท/ชม. ยกเว้นข้อสอบ SAT 250บาท/ชม. (อาจมีลดถ้าเรียนติดต่อเป็นคอร์ส)
- วันและเวลาที่สอนสามารถถามตามความเหมาะสมและความสะดวกได้

สอนออนไลน์ ราชเทวี

หมวดหมู่อื่นๆที่แสดง:

ยังไม่มีรีวิว