รับสอนพิเศษ ตั้งแต่อนุบาล-มัธยมปลาย ติวต่อต้ว จับกลุ่มติว เลือกเวลาเรียนได้ ติวเตอร์มีหลายคนค่ะ จากสถาบันชั้นนำ ธรรมศาสตร์ พระจอมเกล้าพระนครเหนือฯ เป็นต้น สถานที่ติว ชั้น2สำนักงานทนายความไพรัตน์ บุญประกอบ ซอยสวนสุขภาพ จ.ปทุมธานี
ชื่อสถาบันติวเตอร์:
The Bright Tutor
ข้อมูลส่วนตัว:
สถานศึกษา: สังคมวิทยา ฯธรรมศาสตร์ ควบ นิติศาสตร์ รามคำแหง
ศึกษาอยู่ชั้น: ปี 3

คลองหลวง

หมวดหมู่อื่นๆที่แสดง:

ยังไม่มีรีวิว