เพราะภาษาอังกฤษ สำคัญมากในยุคนี้ และภาษาอังกฤษสามารถเรียนด้วยความเข้าใจ ไม่ได้อาศัยการท่องจำอย่างเดียว!!
เราอยากให้คนไทยเรียนภาษาอังกฤษด้วยความเข้าใจ ไม่ต้องอาย ไม่ต้องกลัว แล้วคุณจะสนุก มีความสุขกับการใช้ภาษาอังกฤษ เพื่อเป็นเครื่องมือในการเปิดโอกาสและโลกทัศน์ใหม่ให้ตัวคุณเอง

รับสอนภาษาอังกฤษตั้งแต่ขั้นพื้นฐาน จนถึงภาษาอังกฤษที่ใช้ในธุรกิจและการทำงาน จากประสบการณ์ทำงานตรง ผู้สอนมีประสบการณ์ทำงานที่สหรัฐอเมริกา จบการศึกษาระดับปริญญาโท MBA จากนิด้า มีประสบการณ์สอนพิเศษเด็กประถม – มัธยม ไม่ต้องกังวลหากมีพื้นฐานภาษาอังกฤษอ่อน เราช่วยได้ สอนด้วยความใจเย็น เน้นผู้เรียนเป็นหลัก
-> สำหรับเด็กประถม - มัธยม: สอน Grammar เป็น Concept ให้น้องๆ เข้าใจได้ง่ายขึ้น ตั้งแต่ขั้นพื้นฐาน โดยประยุกต์เข้ากับชีวิตประจำวันและสิ่งที่น้องๆ สนใจ พร้อมทั้งการสนทนาภาษาอังกฤษที่ใช้ในชีวิตประจำวัน (Basic Conversation) น้องๆ จะได้ไม่เบื่อ ช่วยให้ชอบและสนใจภาษาอังกฤษมากขึ้น ช่วยให้ผลการเรียนภาษาอังกฤษของน้องๆ ดีขึ้น
-> สำหรับนิสิต - นักศึกษาระดับมหาวิทยาลัย: สอนเป็น Concept Grammar และ Conversation เพื่อให้เกิดความเข้าใจได้ง่ายขึ้น และนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ รวมถึงการเตรียมความพร้อมในการนำไปใช้ในการทำงานจริง โดยเฉพาะการสัมภาษณ์งาน การติดต่อสื่อสารในการทำงาน หรือหัวข้อที่น้องๆ สนใจ
-> สำหรับผู้ใหญ่วัยทำงาน-ทำธุรกิจ: รับสอนทั้ง Concept Grammar และ/หรือ Business Conversation แล้วแต่ผู้เรียนต้องการ ครอบคลุมการติดต่อสื่อสารทางธุรกิจเบื้องต้นด้วยภาษาอังกฤษ การเขียนอีเมลล์ตอบโต้ในองค์กร หรือลูกค้า ภาษาอังกฤษในการนำเสนอสินค้าหรือบริการ Presentation รวมทั้งภาษาอังกฤษสำหรับเตรียมออกงานแสดงสินค้า หรือตามที่ผู้เรียนต้องการ เหมาะสำหรับนักธุรกิจหรือคนทำงานที่ไม่มีพื้นฐานภาษาอังกฤษ – มีพื้นฐานภาษาอังกฤษอ่อนแต่ต้องใช้ติดต่อกับธุรกิจกับลูกค้าหรือทีมงานต่างประเทศ

จะเรียนเดี่ยว หรือเรียนเป็นกลุ่ม ได้ทั้งนั้น ค่าเรียนและสถานที่เรียนคุยกันได้ค่ะ

ติดต่อฉันเพื่อทราบรายละเอียดเพิ่มเติม

ยังไม่มีรีวิว

© 2014-2018 DoneMaster Pte. Ltd.
28C Stanley Street, Singapore 068737