ฝึกภาษาอังกฤษแบบ conversation ไม่ใช่แค่การพูดคุยกันเท่านั้น แต่ต้องมีเป้าหมายที่จับต้องได้และแนวทางที่ยอมรับในแวดวงวิชาการ รวมถึงผู้สอนที่ต้องมีมากกว่าความรู้แค่ด้านภาษา แต่ต้องมีประสบการณ์ในมิติที่กว้างและลึกในโลกที่ใช้ภาษาอังกฤษจริง
การพัฒนาทักษะในการสื่อสารภาษาอังกฤษที่มีประสิทธิภาพนั้น คือการสั่งสมประสบการณ์ที่ใช้ภาษาในสถานการณ์จริง ถึงแม้การเรียนไวยากรณ์หรือ grammar นั้นมีความจำเป็นอย่างยิ่งเพื่อความถูกต้องและแม่นยำ (accuracy)ในการใช้ภาษา แต่ความคล่อง ความถนัดและความคุ้นเคย (fluency) กับสถานการณ์ที่ต้องใช้ภาษาอังกฤษนั้น ล้วนแต่มาจากการได้เข้าไปอยู่ในสถานการณ์จริง
ดังนั้น ในเชิงวิชาการ จึงมีแนวทาง experiential learning หรือการเรียนรู้โดยสะสมประสบการณ์จากสถานการณ์จริงหรือสมมุติ ซึ่งเป็นแนวทางที่ได้การยอมรับในการสอนผู้ใหญ่ (Adult learning) ทั้งในแวดวงการศึกษาและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในองค์กร
อาชีพหลักโดยตรงของผม คือการจัดการเรียนรู้และพัฒนา จัดอบรมทั้งในรูปแบบ online และ onsite ให้กับบุคลากรทั่งคนไทยและต่างชาติในองค์กรขนาดใหญ่ ที่มีกิจการในระดับภูมิภาคเอเชีย รวมถึงประสบการณ์การทำงานในระดับ manager ให้กับบริษัทแบรนด์ดังระดับโลก และได้ใช้ชีวิตในต่างประเทศมามากว่า 30 ปี ดังนั้นในการทำงานและการจัดอบรมของผม หลักๆ จึงต้องใช้ภาษาอังกฤษ ผมยังมีความรู้ในการสอนภาษาอังกฤษให้กับผู้เรียนที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างชาติซึ่งสอดคล้องกับวิธีการเรียนภาษาอังกฤษของคนไทย และได้ประกาศนียบัตร TESOL จากสถาบันภาษาของมหาวิทยาลัยระดับต้น ๆ ในประเทศ
ส่วนตัวผมมีความชอบและหลงใหลในการใช้ภาษาอังกฤษ เพราะผมใช้ชีวิตที่ต้องใช้ภาษาอังกฤษมาโดยตลอดต้องสัมผัสกับวัฒนธรรมทื่หลากหลายมาตลอดชีวิต ทั้งเพื่อนฝูง เพื่อนร่วมงานหรือแม้แต่ภรรยา ล้วนเป็นชาวต่างชาติที่ต้องใช้ภาษาอังกฤษ จึงทำให้ผมชอบมองถึงปัญหาและวิธีแก้ไขเพื่อเสริมประสิทธิภาพในการใช้ภาษาอังกฤษอย่างต่อเนื่อง
นอกจากนั้น ผมเชื่อในการเรียนรู้อย่างไม่มีที่สิ้นสุด จึงเสริมความรู้เพื่อต่อยอดในสิ่งที่ผมชอบในระดับ ป.โท ด้านภาษาศาสตร์ประยุกต์ (Applied Linguistics) ที่ปัจจุบันผมกำลังศึกษาและกำลังอยู่ในขั้นตอนสุดท้ายคือการทำวิทยานิพนธ์เพื่อจบการศึกษา
แนวทางพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในเชิงสังคมหรือการทำงานของผมคือ experiential learning หรือการฝึกภาษาเชิงรุกโดยการสั่งสมประสบการณ์ ไม่ว่าปัญหาหรืออุปสรรคในสถานการณ์ภาษาของคุณจะเป็น การแนะนำตัวเอง การพูดคุยและวางตัวให้เป็นที่น่าสนใจ การเสนองาน (presentation) การเจรจา (negotiation) เทคนิคการขายเชิงรุก (active selling technique) การเจรจาในกรณีขัดแย้ง (conflict management) หรืออื่น ๆ เราสามารถสร้างสถานการณ์สมมุติแบบ role playing / simulation เพื่อจำลองปัญหาและอุปสรรค แล้ววางแนวทางพัฒนาและแก้ไขเพื่อให้เกิดความคุ้นเคยและมั่นใจและไม่ประหม่าเมื่อต้องเจอกับสถานการณ์จริง และที่สำคัญมีเป้าหมายที่ประเมินและจับต้องได้ รวมถึงการได้รับแนวทางเพื่อเรียนรู้และพัฒนาทักษะด้วยตนเอง (self-learning)ต่อไปในอนาคต

เราเรียนเพื่อสอบผ่านมาเยอะแล้ว ถึงเวลาที่เราต้องทันโลกด้วยการเพิ่มทักษะภาษาอังกฤษในสถานกรณ์จริงได้แล้วครับ

ราคาค่าเรียน

ปรับพื้นฐานแกรมม่าที่จำเป็นเพื่อการสื่อสารในการทำงาน300 บาท ต่อชั่วโมง

สรุปและปรับความเข้าใจในแกรมม่าเพื่อสามารถสร้างประโยคได้อย่างถูกต้องอย่างมั่นใจและสามารถสื่อสารได้อย่างเป็นธรรมชาติ

Elevator pitch ฝึกการนำเสนอได้รวบรัด ชัดเจน อย่างมีประสิทธิภาพ350 บาท ต่อชั่วโมง

ฝึกการนำเสนอ แนะนำ ขายไอเดีย ได้อย่างรวบรัด รวดเร็ว ชัดเจน มีประสิทธิภาพไม่ยืดเยื้อและตรงต่อประเด็น เพื่อสามารถแนะนำตัวเอง สินค้าหรือความคิดเห็นและจุดยืน ฝึกการตอบโต้ ตกลงหรือปฏิเสธและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในเชิงบวก

เขียน resume เองได้อย่างมีประสิทธิภาพและผ่านการคัดกรองของ AI350 บาท ต่อชั่วโมง

สอน ตรวจสอบและปรับปรุงการเขียน resume การเลือก format - การปรับแต่งภาษาให้ดูเป็นมืออาชีพ- การเน้น keywords เพื่อให้ตรงกับ Job Posting และเพิ่มโอกาสในการผ่านการคัดกรองของ AI - ทบทวนเนื้อหาและประสบการณ์ใน resume เพื่อสามารถสนับสนุนโปรไฟล์ในการสัมภาษณ์

สอนออนไลน์ จตุจักร บางนา บางพลี

หมวดหมู่อื่นๆที่แสดง:

ยังไม่มีรีวิว