จบการศึกษา สายภาษา-ญี่ปุ่น โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
ระดับปริญญาตรั นิติศาสตร์ ธรรมศาสตร์
ระดับปริญญาโท Boston University, LLM in taxation
ปัจจุบันประกอบอาชีพด้านกฎหมาย ในหน่วยงานรัฐ มีประสบการณ์ด้านกฎหมายที่หลากหลาย

สอนออนไลน์ จตุจักร ตลิ่งชัน บางกรวย บางกอกน้อย บางกอกใหญ่ รัชโยธิน

หมวดหมู่อื่นๆที่แสดง:

ยังไม่มีรีวิว