ดิฉันรับสอนวิชาภาษาอังกฤษโดยเน้นเรื่อง speaking. เพราะเด็กไทยส่วนใหญ่กลัวการพูดภาษาอังกฤษ grammar. เราเก่งกว่าชาติอื่น แต่เรื่องพูดเราแย่มาก ในประโยคที่พูดดิฉันจะอธิบายถึง Grammar. ในรูปประโยคนั้น เพื่อให้เข้าใจยิ่งขึ้น เราเน้นสอนตัวต่อตัว นักเรียนจะไม่อาย
นอกจากนั้นดิฉันต้องการสอนภาษาไทยให้ชาวต่างชาติด้วย

สอนออนไลน์

หมวดหมู่อื่นๆที่แสดง:

ยังไม่มีรีวิว