รับสอนภาษาอังกฤษตั้งแต่ระดับชั้นประถม-มัธยม
- ปรับพื้นฐานสำหรับผู้เริ่มต้นหรือผู้ที่มีพื้นฐานแล้วก็เรียนได้
- เน้น 4 ทักษะ Listening, Reading,Speaking, Writing

วุฒิการศึกษา
- ป.ตรี ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร (เกียรตินิยมอันดับ 1)
- ป.โท ภาษาศาสตร์ประยุกต์

ปัจจุบันเป็นครูสอนภาษาอังกฤษระดับชั้นมัธยม

ลาดกระบัง

หมวดหมู่อื่นๆที่แสดง:

ยังไม่มีรีวิว