อายุ 21 รับสอนภาษาอังกฤษและศิลปะ
ประถมต้นจนถึงมัธยมปลาย
สอนได้ทั้งออนไลน์และตัวต่อตัวค่ะ
ประสบการณ์
นักศึกษา คณะศิลปกรรมศาสตร์ ปี4
นักเรียนแลกเปลี่ยน ประเทศนิวซีแลนด์
ศึกษาภาษาอังกฤษที่ประเทศสหรัฐอเมริกา
ราคา ต่อ1คน ครั้งละ300 เวลา2-3ชม.
เวลาสอนสามารถคุยกันได้ค่ะ

ขอนแก่น

หมวดหมู่อื่นๆที่แสดง:

ยังไม่มีรีวิว