- กำลังศึกษาในระดับอุดมศึกษา คณะพาณิชศาสตร์และการบัญชี ชั้นปีที่ 4 วิชาเอกการตลาด บวกวิชาโทภาษาอังกฤษ
- เคยเป็นนักเรียนแลกเปลี่ยน ที่ประเทศสหรัฐอเมริกา
- คะแนน Reading Tuget ได้ 370 / 500
- มีทักษะการพูดคุยสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี (Listening & Speaking)
- เกรดรายวิชาภาษาอังกฤษในระดับอุดมศึกษา (ในมหาวิทยาลัย )ไม่เคยต่ำกว่า B+
- มีความสนใจที่จะเป็น tutor ให้กับนักเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น หรือ มัธยมศึกษาตอนปลายที่มีความต้องการที่จะพัฒนาตัวเองในด้านภาษาอังกฤษ ไม่ว่าจะเป็นในส่วนของ Grammar(ไวยากรณ์) เบื้องต้นหรือในส่วนของ Conversation (การสื่อสาร) ที่ใช้ในชีวิตประจำวัน
-สะดวกสอนในวันเสาร์ - อาทิตย์ เนื่องจากในวันธรรมดานั้น มีภาระในการฝึกงาน (ช่วงเดือนกรกฎาคม) และ กำลังศึกษาอยู่ในระดับมหาวิทยาลัย ชั้นปีที่ 4 (ช่วงกลางสิงหาคม จะเปิดภาคการศึกษา)
- สามารถเริ่มสอนได้ตั้งแต่วันเสาร์ที่ 6 กรกฎาคมเป็นต้นไป แต่รบกวนน้องๆ หรือผู้ปกครอง ให้มาพูดคุยกันก่อนที่จะเริ่มการสอน ถึงประเด็นที่ต้องการจะเรียน ตัวกระผมเองจะได้รู้ว่าควรสอนอะไร เพื่อพัฒนาการของน้องๆเอง
- ช่วงเวลาในการสอน กระผมสามารถสอนได้เป็นเวลา2 เดือน เนื่องจากช่วงหลังจากเดือนสิงหาคมกระผมต้องรับภาระในการทำ Project ในรายวิชาที่ศึกษาอาจจะทำให้น้องๆได้รับความรู้ได้ไม่เต็มที่เท่าที่ควร แต่ช่วงต้นเดือนสิงหา(1- 14 สิงหาคม) สามารถนัดน้องๆ มาสอนในวันธรรมดาได้ เพราะอยู่ในช่วงที่รอการเปิดภาคการศึกษา
**** (แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นขอให้มาพูดคุยกันก่อนถึงวันและเวลาการสอน เพราะสามารถยืดหยุ่นได้ตามความเหมาะสม) ****
**** บรรยากาศการสอน จะไม่เน้นบรรยากาศตึงเครียดและกดดัน น้องสามารถ relax และเป็นตัวของตัวเองได้ แต่ควรมีความสนใจในวิชาเรียนด้วย (เป็นคนใจดี ไม่ดุ นะครับ) ****

Share on Line

ติดต่อฉันเพื่อทราบรายละเอียดเพิ่มเติม

ยังไม่มีรีวิว

BestKru © 2014-2017