สวัสดีคะ
รับสอนภาษาอังกฤษ เน้นพัฒนาทักษะการอ่านและการพูดจากผู้มีประสบการณ์ สำเร็จการศึกษาปริญญาโท จากประเทศอังกฤษ
โดยเนื่อหาเน้นพัฒนาให้ผู้เรียนสามารถใช้ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวันได้จริง
ราคาค่าสอน ชั่วโมงละ 300 บาท
ถนัดสอนตัวต่อตัวและกลุ่มเล็กๆ เพื่อที่จะสามารถมั่นใจได้ว่าผู้เรียนสามารถพัฒนาทักษะได้
สถานศึกษา: Middlesex University

บางพลี

หมวดหมู่อื่นๆที่แสดง:

ยังไม่มีรีวิว