อายุ32ปี ทำงานเป็นครูภาษาอังกฤษโรงเรียนเอกชนมา8ปี สอนได้ทั้งฟัง พูด อ่าน เขียน เป็นคนสนุกสนาน ร่าเริง เอาใจใส่ต่อผู้เรียนเป็นหลัก เน้นพื้นฐานผู้เรียนเป็นสำคัญ เข้มงวดบ้างเมื่อจำเป็น

ติดต่อฉันเพื่อทราบรายละเอียดเพิ่มเติม

ให้4 ดาวก่อนเพราะพึ่งเรียนได้ครั้งเดียว
แต่โดยรวมสอนเข้าใจสื่อสารได้ดี

นายมนัสวี อัศวกิตติพรตอบกลับ:
ขอบคุณครับที่รีวิวให้ครับ

รีวิวนี้เป็นความเห็นส่วนตัวของผู้เขียน ซึ่งผลลัพธ์ที่ได้ขึ้นอยู่กับแต่ละบุคคล

© 2014-2018 DoneMaster Pte. Ltd.
28C Stanley Street, Singapore 068737