สวัสดีครับ ชื่อเล่น แม็ก
จบจาก Chemical Engineering (Thammasat University) : GPA 3.5

มีความสามารถในการสอน:
วิชาคณิตศาสตร์
วิชาวิทยาศาสตร์
วิชาเคมี
วิชาภาษาอังกฤษ

ด้านอื่นๆ ที่เป็นพื้นฐาน(เหมาะสำหรับเด็กระดับ ม.ปลาย):
โปรแกรมเมอร์ ขั้นพื้นฐาน
ตระกูล Adobe ขั้นพื้นฐาน

the trop urban บ้านพิศาลลาดกระบัง2 หมู่บ้านพิศาล ลาดกระบัง 1 โครงการพิศาล 3

หมวดหมู่อื่นๆที่แสดง:

ยังไม่มีรีวิว