ชื่อ รัตน์ติมา หมัดดิมสา
1.จบการศึกษาศิลปศาสตร์และสังคมศาสตร์สาขาภาษาอาหรับ มหาวิทยาลัยอัลฟาฏอนีย์ ปี 2551
2.เคยทำงานเป็นล่ามที่ ศูนย์กายภาพ ประจำประเทศโอมาน ซึ่งเป็นรพ.ในเคลือบางปะกอก 9 และโรงพยาบาลปิยะเวท ตั้งแต่ 2558-2562 เป็นระยะเวลา 4 ปี
3.ปัจจุบัน เป็นล่ามที่โรงพยาบาลบางปะกอก9อินเตอร์เนชั่นแนล
***งานที่รับ***
1.1.รับแปลงานเอกสารและแปลงานโฆษณา สินค้า , แปลฉลากสินค้า หนึ่งผลิตภัณฑ์ โดย พิจารณาราคาคิดตามเนื้อหาที่ให้แปล เริ่มต้นที่ 200-800 บาท
1.2 แปลนอกสถานที่ 1,500-2000 ไม่เกิน 8 ชัวโมง หากเกิน คิด ชัวโมงละ 150 บาท
1.3 สอนพิเศษภาษาอาหรับ
1.3.1 ชัวโมงละ 200
1.3.2 สิบชัวโมง 2000 จ่ายครั้งต่อครั้ง
1.3.3 สิบชัวโมง 1850 จ่ายครั้งเดียว
1.3.4 สิบชัวโมง 2000 จ่ายครั้งเดียว เพิ่มเรียนฟรี 1 ชัวโมง
***ชำระค่าเรียนก่อนการเรียนการสอน และนัดวันเวลาเรียนหลังชำระ
*** รับแปลเอกสารที่ไม่มีตราครุฑ มัดจำครึ่งก่อนการแปลและชำระส่วนที่เหลือวันรับเอกสาร
***ชำระด้วยวิธีการโอนเท่านั้นค่ะ
***การเรียนการสอน ให้นัดวันเวลา
ก่อนล่วงหน้า 3-5 วัน เนื่องจาก มีงานประจำทำ
***ราคาต่อรองกันได้***
***เนื้อหาในการเรียนสามารถระบุได้อยากได้แบบไหนให้ตรงจุดกับการนำไปใช้งาน

จอมทอง

หมวดหมู่อื่นๆที่แสดง:

ยังไม่มีรีวิว