📢มาแล้ว! 🐫สอนภาษาอาหรับ อารบิค اللغة العربية للناطقين بغيرها แพทอาหรับ PAT 7.5 📚สอนตัวต่อตัว หลักสูตรปรับตามความต้องการของผู้เรียน
🐫 อาหรับพื้นฐาน ปูพื้นฐานสำหรับคนไม่รู้ภาษามาก่อน
🐫 อาหรับสนทนา ใช้ติดต่อสื่อสารประจำวัน พูดคุยกับลูกค้าชาวอาหรับ
🐫 PAT7.5 แพทอาหรับ เน้นไวยากรณ์แม่น ตีโจทย์ข้อสอบแตก เพิ่มคะแนนเพื่อใช้ยื่นเข้ามหาวิทยาลัย
🐫 อาหรับอ่าน-เขียน ปรับพื้นฐานไวยากรณ์ ฝึกฝนการอ่านคล่อง อ่านเข้าใจ วิเคราะห์เป็น ฝึการแต่งประโยค เขียนความเรียงสั้น นิทานสั้น เพื่อต่อยอดต่อไป
👨🏻‍🎓ประวัติคนสอนคงไม่ต้องพูดเยอะ เป็นนักเรียนทุนรัฐบาลไทยไปเรียนที่ตะวันออกกลางเป็นเวลา 6 ปี ในประเทศกาตาร์ และประเทศจอร์แดน จบหลักสูตรปริญญาตรีที่สอนด้วยภาษาอาหรับล้วน ๆ ด้วยคะแนนยอดเยี่ยม
📌สอนตัวต่อตัว อัตรา 300 บาทต่อชั่วโมง คนที่สองเพิ่ม 100 บาท
📌สอนในกรุงเทพ พญาไท ราชเทวี สยาม หรือตามรถไฟฟ้า BTS, MRT, Airport Link
📌วัน เวลา แล้วแต่สะดวกตามตกลง
📌อยากรู้อาหรับ อยากอ่านได้ พูดเป็น เขียนคล่อง ติดต่อมาได้เลยครับ

พญาไท ราชเทวี รามคำแหง

หมวดหมู่อื่นๆที่แสดง:

ยังไม่มีรีวิว