อาจารย์ภาษาอาหรับที่ English Madrasa for Islamic Studies, Kuwait

ผ่านการฝึกงานจากสถานเอกอัครราชทูตไทย ณ คูเวต

นักแปลภาษาและล่ามภาษาอาหรับ ไทย อังกฤษ สํานักเลขาธิการกรอบความร่วมมือเอเชีย (Asia Cooperation Dialogue) กระทรวงการต่างประเทศคูเวต

ประวัติการศึกษา

โรงเรียนอัลมะฮัดดีนี่ ประเทศคูเวต เกรดเฉลี่ย 96.7%

ปริญญาตรี คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยคูเวต เกรดเฉลี่ย 3.97 ( เกียรตินิยมอันดับ 1)

ปริญญาโท คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยคูเวต เกรดเฉลี่ย 3.78

ปัตตานี

หมวดหมู่อื่นๆที่แสดง:

ยังไม่มีรีวิว