- ปัจจุบันศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรี วิทยาลัยนานาชาติอิสลามกรุงเทพ มหาวิทยาลัยลัยเกริก สาขาบริหารธุรกิจอิสลาม ชั้นปีที่ 1
- จบการศึกษาด้านศาสนาอิสลาม และภาษาอาหรับมาจากโรงเรียนจิตต์ภักดี จ.เชียงใหม่

รับสอนภาษาอาหรับเบื้องต้น 4 คอร์ส:
- ภาษาอาหรับพื้นฐานสำหรับผู้ที่ต้องการที่จะเริ่มเรียนภาษาอาหรับ อักษร สระ การผสมคำ การอ่านออกเสียง
- ภาษาอาหรับระดับต้นสำหรับผู้ที่ต้องการที่เรียนรู้ภาษาอาหรับมากขึ้น เช่น การประกอบรูปประโยค ไวยากรณ์พื้นฐาน(ระดับต้น-1) ภาษาอาหรับที่ใช้ในชีวิตประจำวัน
- ภาษาอาหรับระดับกลาง 1 สำหรับผู้ที่มีพื้นฐานภาษาอาหรับมาในระดับนึง และต้องการศึกษา เรียนรู้ภาษาอาหรับในส่วนของไวยากรณ์ให้มากขึ้น(ระดับกลาง-2) การอ่าน และแปลบทความภาษาอาหรับสั้น ๆ
- ภาษาอาหรับระดับกลาง 2 สำหรับผู้ที่มีพื้นฐานภาษาอาหรับมาในระดับที่ดี และต้องการศึกษาภาษาอาหรับให้มากขึ้น ไวยากรณ์ (ระดับยาก-3) การอ่าน และแปลบทความภาษาอาหรับยาวขึ้น*

คุณสมบัติผู้เรียน :
1. ทุกเพศ ทุกวัย (เด็กอายุ 15 ปีขึ้นไป)
2. มีความต้องการ
3. มีความสนใจ และรักในการเรียนภาษา

- ช่องทางการสอนเป็นแบบออนไลน์ ผ่านทาง Google Meet

- ช่วงเวลาสามารถเลือกได้ (เสาร์-อาทิตย์ หรือวันใดวันหนึ่ง มี 3 ช่วงเวลาตั้งแต่ 13:30 - 14:30น., 17:00 - 18:00น. หรือ 20:00 - 21:00น.) ครั้งละ 1 ชม.

- ค่าธรรมเนียมในการสอน 350/ชม./คน(1:1) และ 150/ชม./คน(1:< หรือ= 3 คน/กลุ่ม)**

หมายเหตุ :
* ข้าพเจ้ายังไม่มีความสามารถมากพอในการที่จะสอนในระดับที่สูงกว่านี้
** เหตุผลในการคิดค่าธรรมเนียมในราคาที่ต่ำ เนื่องจากการสอนภาษาอาหรับของข้าพเจ้า เป็นการฝึกฝน และเกลาความรู้ที่ได้เรียนมาไปใช้ให้เป็นประโยชน์

บางเขน

หมวดหมู่อื่นๆที่แสดง:

ยังไม่มีรีวิว