รับสอนภาษาเยอรมัน ระดับ A1-A2
- อักษรศาสตร์ ศิลปากร สาขาภาษาเยอรมัน เกียรตินิยมอันดับ1
- Zertifikat B2
- เคยได้รับทุนจากทางรัฐบาลเยอรมันในการไปเรียนภาษาที่เยอรมัน
- เคยเป็นนักเรียนแลกเปลี่ยนที่เยอรมัน 1 ปี
- สอน online/ on-site จังหวัดกำแพงเพชร

กำแพงเพชร

หมวดหมู่อื่นๆที่แสดง:

ยังไม่มีรีวิว