⚠️3 เหตุผล!!! ทำไมเรียนภาษาเยอรมันกับครูเบิร์ด??⚠️

1️⃣ จบปริญญาตรีและโทจากสวิตเซอร์แลนด์ (Bachelor and Master's degree from University HWV Bern, Switzerland)
เป็น 1 ใน 3 ของประเทศในทวีปยุโรป ที่ใช้ภาษาเยอรมันเป็นหลัก

2️⃣ เติบโต ใช้ชีวิตและทำงานในประเทศแถบทวีปยุโรปเป็นระยะเวลา 35 ปี
ครูเบิร์ดเริ่มไปใช้ชีวิตที่สวิสเซอร์แลนด์ตั้งแต่ 5 ขวบ (ประมาณอนุบาล 2-3)ในเรื่องของสำเนียง (accent) และ การออกเสียง (pronunciation) ได้เลยว่าระดับเจ้าของภาษามาเอง

3️⃣ การทำงานที่ประเทศไทย ณ ปัจจุบัน
คุณครูไทยคนเดียวที่สอนภาษาเยอรมัน และวรรณกรรม (literature) ที่โรงเรียนนานาชาติ ร่วมกับครูต่างชาติท่านอื่นที่มาจากสวิสเซอร์แลนด์

จตุจักร ดอนเมือง นนทบุรี บางเขน บึงกุ่ม ปทุมธานี ปากเกร็ด รังสิต ลาดพร้าว สายไหม หลักสี่

ยังไม่มีรีวิว

ครูเบิร์ด

หากคุณมีคำถามคุณสามารถถามฉันได้

Terms of service · Privacy policy
© 2014-2020 DoneMaster