สถาบันภาษายูโร เซ็นเตอร์ ฝาง (Euro Centre Fang School of European Languages) จังหวัดเชียงใหม่ เปิดสอนหลักสูตรภาษายุโรปเพื่อการสื่อสารและการเตรียมสอบวัดผลทักษะทางภาษา และสำหรับการเตรียมความพร้อมการศึกษาต่อต่างประเทศ ได้แก่ ภาษาอังกฤษ ภาษาฝรั่งเศส ภาษาเยอรมัน ภาษาอิตาเลียน ภาษาสเปน ภาษาดัตช์ ภาษาโปรตุเกส ภาษานอร์เวย์ และภาษารัสเซีย โดยผู้สอนชาวไทยและชาวต่างชาติเจ้าของภาษา

สถาบันเปิดหลักสูตรออนไลน์สำหรับผู้เรียนที่อยู่ห่างไกล (Online Course organised by Skype) โดยจัดการเรียนการสอนในการแบ่งระดับภาษาตามพื้นฐานเดิมของผู้เรียน พร้อมทั้งการปรับพื้นฐานใหม่สำหรับผู้เรียนระดับเบื้องต้น ตามหลักเกณฑ์การวัดผลระดับภาษาโดยสภาแห่งยุโรป ที่ได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติ Common European Framework of Reference for Languages (CEFR)

ทางเราส่งเสริมการเรียนภาษาอย่างคลอบคลุม เพื่อให้ผู้เรียนได้พัฒนาทักษะภาษาอย่างรอบด้าน โดยเฉพาะการเรียนกับเจ้าของภาษา ซึ่งทำให้ผู้เรียนได้เข้าถึงภาษามากขึ้น ซึ่งนอกจากจะเป็นการเรียนภาษาแล้ว ยังได้เรียนรู้วัฒนธรรมและสังคมของประเทศของผู้สอนเองด้วย เป็นการแลกเปลี่ยนประสบการณ์และพูดคุยอย่างเป็นกันเอง ทำให้ผู้เรียนไม่รู้สึกประหม่า และกล้าแสดงออกมากขึ้น และพร้อมที่จะเปิดใจในการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ :D

สอนภาษาอังกฤษ สอนภาษาฝรั่งเศส สอนภาษาเยอรมัน สอนภาษาสเปน สอนภาษารัสเซีย สอนภาษาโปรตุเกส
บริการออนไลน์ พญาไท ราชเทวี เชียงใหม่

ยังไม่มีรีวิว

Euro Centre Fang

หากคุณมีคำถามคุณสามารถถามฉันได้

Terms of service · Privacy policy
© 2014-2020 DoneMaster