– นักเรียนแลกเปลี่ยน AYC รุ่น 12s ณ ประเทศเยอรมนี
– จบการศึกษาจากคณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เกียรตินิยมอันดับ 2
– ได้รับทุน DAAD เรียนภาษา ณ ประเทศเยอรมนี
– ฝึกสอนภาษาเยอรมันที่โรงเรึยนศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ปีการศึกษา ได้รับรางวัลนิสิตฝึกสอนดีเด่น

ราคาค่าเรียน

เรียนภาษาเยอรมันระดับ A1350 บาท ต่อชั่วโมง

ภาษาเยอรมันขั้นพื้นฐาน

สอนออนไลน์ อ่อนนุช

หมวดหมู่อื่นๆที่แสดง:

ยังไม่มีรีวิว