ชื่อปิงครับ ล่าสุดจบปริญญาตรีศิลปศาตร์ คณะมนุษย์ศาสตร์ มหาลัยรามคำแหง เอกภาษาเยอรมัน เกรดเฉลี่ยวิชาเอก 3.30 (2/2016-1/2022) และประวัติย่อ:
- 2018 สอบวัดระดับภาษาที่มหาลัยจัดโดย DAAD Information Centre Bangkok/Zertifikat Deutsch B2
- 2016-1988 เคยอาศัยและทำงาน ณ เมืองฮัมบูร์ก
ประเทศเยอรมัน กลับมาอยู่เมืองไทย 5 ปีแล้ว ชอบใช้ พูดภาษาเยอรมัน ทำทัวร์ในเมืองไทย (German speaking tour connector-freelance guide) และศึกษาต่อไปด้วย ผมอยากถ่ายทอดความรู้ภาษาเยอรมันให้กับผู้ที่สนใจทุกๆคน ทุกเพศ วัย
- 1991 จบมัธยมปลายที่เมืองฮัมบูร์ก Studienkolleg an der Universität Hamburg/Festellung der Hochschulreife
- 25.4.1989 จบคอรส์ภาษาเยอรมันระดับสูง
(Fortgeschrittenenkurs)
- 24.2 1989 จบคอร์สเกอเธ Zertifikat Deutsch als Fremdsprache/Goethe Institut
- 16 12.1988 เริ่มต้นเรัยนภาษาเยอรมันที่เมืองฮัมบูร์ก
(Zeugnis über Anfängerkurs Deutsch als Fremsprache)
- รับติวภาษาเยอรมันสำหรับทุกๆคนที่สนใจ การมีพื้นฐานการเริ่มต้นเรียนภาษาเป็นสิ่งสำคัญ การเขียนภาษาได้ถูกต้องตามหลักจะพัฒนาการพูดได้ในระยะเวลาสั้นๆ การหมั่นฝึกฝนทำการบ้านเป็นสิ่งที่เลี่ยงไม่ได้ การพูด การฟังภาษาต่างประเทศจะค่อยพัฒนาจากความรู้พื้นฐานที่สะสม สนใจติดต่อสอบถามได้ครับ ยินดีให้คำปรึกษา

ราคาค่าเรียน

เรียนไวยากรณื ฝึกเขียน พูดฟัง 300 บาท ต่อชั่วโมง

เรียนภาษาเยอรมันระดับพื้นฐานในระยะสั้น จนสามารถสนธนาง่ายๆ

เริ่มต้นเรียนไวยากรณ์ 8 บท ทักทาย ชอปปิง เดินทาง หาหมอ เป็นต้น300 บาท ต่อชั่วโมง

สามารถใช้ได้จริงในขีวิตประจำวัน

เรียนภาษาเยอรมันเพื่อเตรัยมตัวสอบ เพิ่มเกรด เตรียมขอวีซ่า300 บาท ต่อชั่วโมง

การทักทาย ไปเที่ยว เดินทาง อ้านตัวเลข ซื้อของ

เตรียมตัวสอบ เดินทางไปต่างประเทศ300 บาท ต่อชั่วโมง

เรียนภาษาเยอรมันเริ่มต้นโดยไม่มีพื้นฐาน หรือมีบ้างก็สามารถเรันนได้ ฝึกหัดเขียน อ่านและพูดฟัง เรัยนสนทนาใช้ในชีวิตประจำวัน ฝึกทักทาย เจอเพื่อนฝูง ไปซื้อของตามสถานที่ต่างๆ ไปหาหมอ ฝึกเรียนนดูนาฬิกา สั่งอาหาร เป็นต้นา

สอนออนไลน์ พญาไท มาบุญครอง ศูนย์การค้าสยาม ศูนย์วัฒนธรรม หอศิลป์

หมวดหมู่อื่นๆที่แสดง:

ยังไม่มีรีวิว