วิชาที่สามารถสอนได้ : สนทนาภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน , สำหรับผู้ที่อยากฝึกฝนในเรื่องของการสร้างประโยคสนทนา , พูดคุยในหัวข้อต่างๆ , ช่วยปรับเรื่องการออกเสียง Pronunciation , Phonics
คอร์สนี้เหมาะสำหรับ : ทุกเพศ ทุกวัย (ผู้เรียนสามารถแจ้งและออกแบบได้เองว่าต้องการให้ผู้สอน สอนแบบไหน)
วุติการศึกษาของผู้สอน : ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตร์วัสดุและพลังงาน (RMUTT)
มีประสบการณ์สอน : 2 ปี
ปัจจุบันประกอบอาชีพ : พนักงานบริษัทเอกชน (ตำแหน่งวิศวกรควบคุมคุณภาพ) มีการติดต่อกับชาวต่างชาติในการทำงาน
วัน เวลา สถานที่ : สะดวกสอนในช่วงเย็น 19.00-21.00 (สอนเฉพาะ Online)

ราคาค่าเรียน

Improve English speaking skill200 บาท ต่อชั่วโมง

สอนออนไลน์

หมวดหมู่อื่นๆที่แสดง:

ยังไม่มีรีวิว